Vyhľadávanie tovaru Informácie
Tu sa nachádzate: / Dodacie a platobné podmienky

Dodacie a platobné podmienky

Dodací podmínky.
1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty anebo je možno si je vyzvednout osobně.

2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě předem max. do 3 prac. dnů od obdržení platby).

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.

4. Kupující je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, tzn. neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží pak po jeho předání dopravcem na místě určeném v objednávce.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu poté, co se zboží dostane do jeho držení !


V případě doručování zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen při převzetí zboží a před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Jestliže údaje nesouhlasí se skutečností nebo je porušen či jinak poškozen originální obal (např. kartónová krabice u balíkových zásilek) nebo je porušena originální jedinečná páska, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravním listě dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, popřípadě odmítnout zboží jako celek. O této skutečnosti je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího.

Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiložené faktury(dodacího listu). Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře(dodacímu listu), je příjemce povinen uvést zjištěné rozdíly na přepravním listě (protokolu) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen odmítnout dodávku jako celek ! Podpisem soupisky(přepravního listu) dopravci kupující potvrzuje převzetí veškerého zboží, které je součástí dodávky.

Výměna zboží :
V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete v originálním obalu jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

Možnosti platby:

Platba bankovním převodem :
Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby.

1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet

3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení :
ČSOB Praha 1, číslo účtu: 478434473 / 0300. Mezinárodní formát čísla účtu bude zaslán po objednávce ze zahraničí e-mailem zákazníkovi spolu s částkou poštovného dle platných tarifů České pošty. Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno.

Dobírkou :
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. V případě dodání zboží mimo Českou republiku je požadována vždy platba předem.

Hotově, osobní odběr :
V tomto případě zaplatíte hotově při převzetí zboží.

Pakliže kupující neuhradí cenu za zboží do 5 dnů od vystavení objednávky (rozhodující je datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího), je prodávající oprávněn považovat objednávku za zrušenou a od tohoto obchodu odstoupit. V tomto případě zašle kupujícímu oznámení o zrušení objednávky.

Pokud předem zaplacené zboží se specifikací „osobní odběr" nebude vyzvednuto do 10 dnů od vystavení objednávky, popřípadě pokud kupující nezaplatí a nepřevezme objednané zboží se specifikací „dobírka", je prodávající oprávněn odstoupit od takové dodávky zboží. V takovém případě zašle prodávající kupujícímu jednostranné prohlášení od odstoupení. Kupující je v takovém případě povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny objednaného a neodebraného zboží.